Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/108/20 Rady Gminy Jarczów

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jarczów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Jarczów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe