Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/132/2020 Rady Miejskiej w Tyszowcach

z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-08-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe