Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/86/2020 Rady Gminy Wola Mysłowska

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wola Mysłowska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-08-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe