Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/131/2020 Rady Gminy Puławy

z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe