Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Starosty Ełckiego

z dnia 19 stycznia 2010r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego funkcjonujących na terenie powiatu ełckiego w 2010 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe