Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/735/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 16 lutego 2010r.

w sprawie zmiany Rozporządzenia Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wydminy (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2005 r. Nr 75, poz. 1083)

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe