| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/74/2011 Rady Miejskiej w Pasymiu

z dnia 16 grudnia 2011r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 21, poz.113; Nr 217, poz.1281; Nr 149, poz. 887) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620; z 2009 r. Nr 215, poz.1674; z 2011 r. Nr 102, poz. 584; Nr 112, poz. 654; Nr 171, poz. 1016; M.P. z 2011r. Nr 95, poz. 961) - Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Pasym:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,80 zł od 1 m 2 powierzchni;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,33 zł od 1 ha powierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,22 zł od 1 m 2 powierzchni, z wyjątkiem:

- przeznaczonych na cele rekreacyjne i letniskowe, dla których stawka wynosi - 0,43 zł od 1 m 2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych lub ich części - 0,70 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,00 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej;

d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,50 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:

- budynków rekreacyjnych i letniskowych, dla których stawka wynosi 7,36 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XLI/240/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3.

Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Elżbieta Dyrda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »