| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/43/12 Rady Miejskiej w Pasłęku

z dnia 15 czerwca 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr II/19/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Miasta i Gminy, usytuowanych na terenie sołectw gminy Pasłęk

Na podstawie art.40 ust.2 pkt 4 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. : Dz.U. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz.1806, zm. z 2003 r. : Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zm. z 2004 r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, zm. z 2005 r. : Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, zm. z 2006 r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz.U. Nr 181, poz. 1337, zm. z 2007 r. nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 zm.z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Dz. U. Nr 157, poz. 1241, zm. z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 142 i 146, Dz. U. Nr 40, poz. 230, Dz. U. Nr 106, poz. 675, zm. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281),Rada Miejska w Pasłęku uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale nr II/19/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 marca 2012 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Miasta i Gminy, usytuowanych na terenie sołectw gminy Pasłęk, zwanej dalej "uchwałą", wprowadza się następujące zmiany:

1) w Regulaminie Sołeckiego Boiska Sportowego, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały:

a) uchyla się § 7 i § 8 regulaminu,

b) dotychczasowy § 9 otrzymuje oznaczenie "§ 7";

2) w Regulaminie Sołeckiego Placu Zabaw dla Dzieci, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały:

a) uchyla się § 7 i § 9 regulaminu,

b) dotychczasowy § 8 otrzymuje oznaczenie "§ 7",

c) dotychczasowy § 10 otrzymuje oznaczenie "§ 8";

3) w Regulaminie Sołeckiego Placu Rekreacyjnego, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały:

a) uchyla się § 7 i § 8 regulaminu,

b) dotychczasowy § 9 otrzymuje oznaczenie "§ 7";

4) w § 3, po pkt 20 stawia się przecinek i dodaje się punkty 21-23 w brzmieniu:

"21) sołeckiemu placowi zabaw dla dzieci w Rzędach, położonemu na działce nr 6/8,

22) sołeckiemu placowi zabaw dla dzieci w Sakówku, położonemu na działce 4/19,

23) sołeckiemu placowi zabaw dla dzieci w Surowem, położonemu na działce 470/7.";

5) w § 4, po pkt 9 stawia się przecinek i dodaje się punkty 10 i 11 w brzmieniu:

"10) sołeckiemu placowi rekreacyjnemu w Sakówku, położonemu na działce 4/19,

11) sołeckiemu placowi rekreacyjnemu w Surowem, położonemu na działce 470/7.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku


mgr Stanisław Paździor

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »