reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII-191/2012 Rady Miejskiej w Olsztynku

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie zmiany granic sołectw Pawłowo i Nowa Wieś Ostródzka

Na podstawie art. 5 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.[1]) ) oraz § 8 Statutu Gminy Olsztynek uchwalonego uchwałą Nr VII-53/03 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 100, poz. 1366 z późn. zm.[2]) ), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Rada Miejska w Olsztynku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się granice sołectwa Pawłowo poprzez odłączenie z obszaru sołectwa Pawłowo miejscowości Dębowa Góra.

2. Wykaz numerów ewidencyjnych odłączonych działek stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

3. Mapa z zaznaczonym obszarem który zostaje odłączony z Sołectwa Pawłowo o powierzchni 176,1716ha stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zmienia się granice sołectwa Nowa Wieś Ostródzka poprzez włączenie do obszaru sołectwa miejscowości Dębowa Góra.

2. Mapa nowej granicy sołectwa wraz z zaznaczonym obszarem o powierzchni 176,1716ha o którym mowa w § 1.2. uchwały który zostaje włączony do Sołectwa Nowa Wieś Ostródzka, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.

§ 4. Zobowiązuje się Burmistrza Olsztynka do przygotowania zmiany Statutu Gminy Olsztynek w przedmiotowym zakresie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Głowacz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII-191/2012
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 27 września 2012 r.

Nr dz.

pow. [ha]

Nr dz.

pow. [ha]

Nr dz.

pow. [ha]

50/1

12,8300

63

2,1200

75

0,1600

55/1

12,2000

64

7,5300

76

0,3200

55/2

0,3362

65/2

3,0000

77

1,8400

55/3

0,2960

65/3

0,0458

78

0,1900

55/4

0,0200

65/4

0,1486

425/1

40,0000

56/2

0,4700

65/5

0,0943

425/3

0,3800

56/3

0,3000

65/8

0,3967

3424/1

24,7900

56/4

6,3300

65/9

0,3887

3424/2

9,8000

56/5

5,9100

65/10

0,3179

3425/2

3,1000

57/2

0,6800

65/11

0,3436

3427/3

0,9480

57/3

0,0090

65/12

0,3173

57/4

3,8528

65/13

0,3230

57/5

6,7800

65/14

0,3339

57/6

3,2617

65/15

0,3652

57/8

0,3437

65/16

0,3006

58/1

0,5428

65/17

0,3003

58/2

0,3671

65/18

0,3664

59/2

0,0926

65/19

0,3036

59/3

0,3159

65/20

0,3183

60/1

0,4100

65/21

0,3604

60/3

3,6100

65/22

0,3137

60/4

0,7284

65/23

0,3022

61/1

0,2800

65/24

0,3024

61/3

5,1100

65/25

0,4275

61/4

0,1670

66

4,6600

62

5,0900

72/1

0,6300

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA: 176,1716 ha

GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ PRYWATNĄ: 91,8867 ha

GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY OLSZTYNEK: 3,5490 ha

GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA: 80,7359 ha


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII-191/2012
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 27 września 2012 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII-191/2012
Rady Miejskiej w Olsztynku
z dnia 27 września 2012 r.

infoRgrafika


[1]) Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214 poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337 z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz.567.

[2]) Zmiany Statutu ogłoszone w: Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. z 2005 r. Nr 3, poz.79, Nr 91, poz.1241, z 2008 r. Nr 143, poz.2171, z 2010 r. Nr 73, poz. 1168 i z 2011 r. Nr 100, poz.1685 oraz z 2012r. poz.1166.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama