| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 7/2013 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami

z dnia 6 marca 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemniki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 69 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6k ustawy
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391
ze zm.) oraz § 5 pkt 1 Statutu Związku - Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłata ta stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o której mowa w § 1 w wysokości 14,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny w wysokości 12,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny, a odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone są zagospodarowane we własnym zakresie w kompostownikach przydomowych z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu w wysokości 11,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3. 1. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę za jednorazowe opróżnienie pojemnika:

1. o pojemności 50 l w wysokości - 10,00 zł,

2. o pojemności 60 l w wysokości - 11,00 zł,

3. o pojemności 110 l w wysokości - 18,00 zł,

4. o pojemności 120 l w wysokości - 19,00 zł,

5. o pojemności 240 l w wysokości - 37,00 zł,

6. o pojemności 360 l w wysokości - 53,00 zł,

7. o pojemności 1100 l w wysokości - 134,00 zł,

8. o pojemności 1500 l w wysokości - 170,00 zł,

9. o pojemności 2200 l w wysokości - 270,00 zł

10. kontener KP-6 w wysokości - 750,00 zł,

11. kontener KP-7 w wysokości - 850,00 zł,

12. kontener KP-10 w wysokości - 1240,00 zł.

2. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą stawkę za jednorazowe opróżnienie pojemnika:

1) o pojemności 50 l w wysokości - 9,00 zł,

2) o pojemności 60 l w wysokości - 10,00 zł,

3) o pojemności 110 l w wysokości - 16,00 zł,

4) o pojemności 120 l w wysokości - 17,00 zł,

5) o pojemności 240 l w wysokości - 33,00 zł,

6) o pojemności 360 l w wysokości - 48,00 zł,

7) o pojemności 1100 l w wysokości - 120,00 zł,

8) o pojemności 1500 l w wysokości - 153,00 zł,

9) o pojemności 2200 l w wysokości - 240,00 zł

10) kontener KP-6 w wysokości - 670,00 zł,

11) kontener KP-7 w wysokości - 760,00 zł,

12) kontener KP-10 w wysokości - 1100,00 zł.

§ 4. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym, tj. w części nieruchomości zamieszkałej
i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami stanowić będzie sumę iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 2 oraz iloczynu ilości pojemników o określonej pojemności i stawki opłaty określonej w § 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami


Józef Karpiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »