reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.281.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego

z dnia 19 kwietnia 2013r.

stwierdzające nieważność w części uchwały nr XXVII/143/2013 Rady Gminy łukta z 19 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łukta

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), stwierdzam nieważność § 2 uchwały Nr XXVII/143/2013 Rady Gminy Łukta z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łukta.

Uzasadnienie:

Rada Gminy Łukta, powołując się na art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, oraz na art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), podjęła w dniu 19 marca 2013 r. uchwałę Nr XXVII/143/2013 w sprawie uchwalenia Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łukta.

W § 2 uchwały, Rada Gminy Łukta postanowiła, iż z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała Nr XXV/137/2012 Rady Gminy Łukta z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łukta.

Postanowienie powyższe należy uznać za bezprzedmiotowe w sytuacji, gdy rozstrzygnięciem nadzorczym znak PN.4131.138.2013 z dnia 6 lutego 2013 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził nieważność uchwały Nr XXV/137/2012 w całości. Rozstrzygnięcie nadzorcze stało się prawomocne z dniem upływu terminu przewidzianego na wniesienie ewentualnej skargi przez Gminę Łukta (vide: art. 98 ust.5 ustawy o samorządzie gminnym).

Tak więc Rada Gminy Łukta nie mogła uchylić uchwały już wcześniej wyeliminowanej z obrotu prawnego przez organ nadzoru. Nie znajduje uzasadnienia prawnego uchylanie uchwały nieistniejącej, której byt prawny ustał wcześniej w związku ze stwierdzeniem jej nieważności przez organ nadzoru. Stąd też należało wyeliminować zapis § 2 uchwały Nr XXVIII/143/2013 Rady Gminy Łukta.

Biorąc powyższe pod uwagę, organ nadzoru orzekł jak na wstępie.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

wz. Wojewody
Wicewojewoda


Jan Maścianica

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

topFX.pl

Portal. Platforma walutowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama