| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/196/13 Rady Gminy Srokowo

z dnia 28 października 2013r.

w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. w 2013 r. poz. 645) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm. 2010 Nr 96, poz. 620 Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz.1378)

Rada Gminy Srokowo uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,46 zł od 1 m2 powierzchni

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,75 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,68 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,73 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- garaży i budynków letniskowych - 7,73 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

- innych budynków - 5,77 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/129/12 Rady Gminy Srokowo z dnia 30.XI.2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr XXVII/152/12 Rady Gminy Srokowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/129/12 Rady Gminy Srokowo z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Srokowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Aleksander Kamiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »