reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/345/14 Rady Gminy Działdowo

z dnia 8 maja 2014r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Działdowo na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, poz. 645 ze zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art.236, art. 237, art.239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.
poz. 885, poz. 938 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr XXXVIII/308/13 Rady Gminy Działdowo z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy na 2014 r. poprzez:

a) zmiany w planie dochodów w ten sposób, że załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/308/13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

b) zmiany w planie wydatków w ten sposób, że załącznik Nr 2 do Uchwały XXXVIII/308/13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

c) zmiany w planie zadań inwestycyjnych (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014r.w ten sposób, że załącznik Nr 3 do Uchwały XXXVIII/308/13 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

d) zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. w ten sposób, że w załącznik Nr 7
do Uchwał XXXVIII/308/13 otrzymuje brzmienie załacznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

e) zmiany w planie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t realizowanych przez podmiot należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r. w ten sposób, że w załącznik Nr 8 do Uchwał XXXVIII/308/13 otrzymuje brzmienie załacznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

- dochody 28.364.685,42 zł z tego dochody bieżące 27.089.685,42 zł dochody majątkowe 1.275.000 zł

- wydatki 31.812.019,71 zł z tego wydatki bieżące 25.240.127,89 zł wydatki majątkowe 6.571.891,82 zł

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 3.447.334,29 zł , zostanie pokryty przychodami z:

1) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
UE 1.749.079 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.698.255,29 złotych".

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Zieliński


Załącznik Nr 1xx do Uchwały Nr XLIV/345/14
Rady Gminy Działdowo
z dnia 8 maja 2014 r.
Zalacznik1xx.doc


Załącznik Nr 2xxx do Uchwały Nr XLIV/345/14
Rady Gminy Działdowo
z dnia 8 maja 2014 r.
Zalacznik2xxx.doc


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/345/14
Rady Gminy Działdowo
z dnia 8 maja 2014 r.
Zalacznik3.xls


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/345/14
Rady Gminy Działdowo
z dnia 8 maja 2014 r.
Zalacznik4.xls


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/345/14
Rady Gminy Działdowo
z dnia 8 maja 2014 r.
Zalacznik5.xls

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

topFX.pl

Portal. Platforma walutowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama