reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/276/14 Rady Gminy Srokowo

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Srokowo na 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c , d oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 594; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013r. poz. 885)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 451 334,31zł w tym na zadania własne gminy o kwotę 240 104zł, na zadania zlecone o kwotę 211 230,31zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 574 873,02 zł w tym na zadania bieżące o kwotę 551 465,47zł oraz inwestycyjne 23 407,55 zł

2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu Gminy Srokowo o kwotę 123 538,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.w kwocie 2 501 562,90zł , zgodnie z załacznikiem Nr 3

§ 4. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 4 825 346,83zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Przychody budzetu stanowią kwotę 3 112 506,68 zł. rozchody budżetu stanowią kwotę 625 000zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 4 759 115,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

a) dochody : 14 887 403,75 zł w tym:

- bieżące - 12 994 503,87 zł

- majątkowe - 1 892 899,88 zł

b) wydatki : 17 374 910,43zł w tym:

- bieżące - 12 549 563,60 zł

- majątkowe - 4 825 346,83zł

Deficyt w wysokości 2 487 506,68 zł pokryty zostanie z pożyczek w kwocie 1 808 933zł i wolnych środków w kwocie 678 573,68 zł

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Aleksander Kamiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/276/14
Rady Gminy Srokowo
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/276/14
Rady Gminy Srokowo
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/276/14
Rady Gminy Srokowo
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/276/14
Rady Gminy Srokowo
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/276/14
Rady Gminy Srokowo
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/276/14
Rady Gminy Srokowo
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik nr 6

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Danielewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama