reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/255/2014 Rady Gminy Kruklanki

z dnia 7 listopada 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz.594 ze zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 849) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89zł od 1m2 powierzchni, z wyjątkiem:

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,58zł od 1m2 powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,38 zł od 1m2 powierzchni, z wyjątkiem:

- gruntów rekreacyjno - wypoczynkowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem Bz - 0,47zł od 1m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,75 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,60 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 7,26zł od 1m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:

- budynków, które zostały określone w pozwoleniu na budowę jako letniskowe lub rekreacji indywidualnej - 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3) od budowli - 2% ich wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruklanki.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/185/2013 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący


Stanisław Gąsior

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama