reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/34/15 Rady Miejskiej w Morągu

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Morąg na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. " d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.). Rada Miejska w Morągu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmianę dochodów w budżecie Gminy na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Zwiększa się plan dochodów o kwotę - 14 077 zł.

§ 2. Zmianę wydatków w budżecie Gminy na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę - 94 027 zł.

§ 3. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 84 087 815 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1)dochody bieżące w wysokości - 72 785 150 zł,

2)dochody majątkowe w wysokości - 11 302 665 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 84 167 765 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1)wydatki bieżące w wysokości - 67 565 827 zł,

2)wydatki majątkowe w wysokości - 16 601 938

§ 4. 1. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 16 593 780 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w wysokości 8 158 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 14 500 525 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 79 950 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 79 950 zł

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 5 022 186 zł, rozchody w wysokości 4 942 236 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wydatki budżetu gminy na rok 2015 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 543 633zł, zgodnie z załącznikiem 6 , w tym ze środków funduszu sołeckiego, na łączną kwotę 463 633zł, zgodnie z załącznikiem 6a.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 7.

§ 9. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1)zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 140 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Morąga

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/34/15
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2015 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/34/15
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2015 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/34/15
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr IV/34/15
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Pozostałe wydatki majątkowe nie będące inwestycjami w 2015roku


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/34/15
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/34/15
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2015roku


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/34/15
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Plan wydatków sołectw i jednostek pomocniczych w 2015 roku


Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr IV/34/15
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik6a.pdf

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2015 ROK


Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr IV/34/15
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik6b.pdf

JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA 2015 ROK


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/34/15
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmiotynależące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/34/15
Rady Miejskiej w Morągu
z dnia 29 stycznia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lubporozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Marek Raćkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama