| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/25/15 Rady Gminy w Dźwierzutach

z dnia 6 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dźwierzuty

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 6k w związku z art. 6i i art. 6j ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) w związku z art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.87) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w ust. 2.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosi 5,50zł miesięcznie w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za jeden pojemnik o określonej pojemności dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w tym również właścicieli nieruchomości świadczących usługi hotelarskie, użytkujących domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane w celach rekreacyjno- wypoczynkowych w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) 110 l, 120 l-22,00zł

2) 240 l-36,00zł

3) 1000 l, 1200 l-167,00zł

4) 7000 l (KP7)-500,00zł.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane wyższą o 100% w stosunku do odpowiednich stawek w ust. 2 i 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego z mocą obowiązującą od 01 lutego 2015 r.

§ 5. Uchwała Nr XXI/173/312 Rady Gminy w Dźwierzutach z dnia 28 grudnia 2012 r. w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.87) traci moc.

Przewodniczący Rady Gminy


Arkadiusz Aleksander Nosek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »