| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/45/34/2015 Rady Gminy Płośnica

z dnia 1 czerwca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.), Rada Gminy Płośnica uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać następujących zmian w Uchwale Nr III/9/2014 Rady Gminy Płośnica z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płośnica na 2015 rok poprzez:

a) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 594 535,20 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1;

b) zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 594 535,20 zł. oraz dokonanie zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2;

c) zmiany w załączniku Nr 3 - zadania inwestycyjne w 2015 roku;

d) zmiany w załączniku nr 6 - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

e) zmiany w załączniku Nr 9 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2015 roku.

2. Aktualna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - 19 018 984,80 zł.

z tego: dochody bieżące - 17 094 393,80 zł.

dochody majątkowe - 1 924 591,00 zł.

Wydatki budżetowe - 19 990 196,64 zł.

z tego: wydatki bieżące - 15 981 661,67 zł.

wydatki majątkowe - 4 008 534,77 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Makowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/45/34/2015
Rady Gminy Płośnica
z dnia 1 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.xls

1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/45/34/2015
Rady Gminy Płośnica
z dnia 1 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.xls

2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/45/34/2015
Rady Gminy Płośnica
z dnia 1 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.xlsx

3


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/45/34/2015
Rady Gminy Płośnica
z dnia 1 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.xls

6


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX/45/34/2015
Rady Gminy Płośnica
z dnia 1 czerwca 2015 r.
Zalacznik9.xls

9

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Europejski Fundusz Leasingowy

Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »