| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 31 lipca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit."e" ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 216 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. .Dz. U. Z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Janowiec Kościelnyu c h w a l a, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.706.408,06 zł, zgodnie z zał. nr 1 w tym dochody bieżące 1.100.000,00 zł, dochody majątkowe 606.408,06 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 32.000,00 zł, zgodnie z zał. nr 1 w tym dochody bieżące 32.000,00 zł.

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 13.313.056,11 zł, zgodnie z zał. nr 1 w tym dochody bieżące 11.947.497,39 zł, dochody majątkowe 1.365.558,72 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 965.576,28 zł, zgodnie z zał. nr 2 w tym wydatki bieżące 258.845,12 zł, wydatki majątkowe 706.731,16 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 391.168,22 zł, zgodnie z zał. nr 2 w tym wydatki bieżące 72.000,00 zł, wydatki majątkowe 319.168,22 zł.

3. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 14.388.825,29 zł, zgodnie z zał. nr 2 w tym wydatki bieżące 11.993.266,57 zł, wydatki majątkowe 2.395.558,72 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.075.769,18 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.265.769,18 zł, rozchody w wysokości 190.000,00 zł, zgodnie z zał. Nr 5.

§ 4. Wprowadza się zmiany do załącznika " Zadania inwestycyjne w 2015", zgodnie z zał. Nr 3.

§ 5. Wprowadza sie zmiany do załącznika "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r., zgodnie z zał.Nr 4

§ 6. Wprowadza się zmiany do załącznika "Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.", zgodnie z zał. Nr 5.

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Janowiec Kościelny do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 1.075.769,18 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 24.230,82 zł budżetu Gminy Janowiec Kościelny w 2015 r. w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w 2015 roku.

§ 8. W uchwale Nr IV/24/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na rok 2015 dokonuje się następujących zmian:

1. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.075.769,18 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 24.230,82 zł.

2. w § 11 ust. 1 dodaje się pkt b, w brzmieniu: " b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu".

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przedowniczący Rady


Zbigniew Ambroziński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/55/2015
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 31 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/55/2015
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 31 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/55/2015
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 31 lipca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/55/2015
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 31 lipca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/55/2015
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 31 lipca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

3 Z Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Odziemiec

ekspert z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »