reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV(102)2015 Rady Miejskiej w Barczewie

z dnia 25 sierpnia 2015r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. Dz.U. poz. 594 z późniejszymi zmianami) art. 211 ,212, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na 2015 rok o kwotę 259.921,00 zł to jest do kwoty 51.947.661,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmiana planu dochodów , o której mowa w ust. 1 dotyczy:

1) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 237.365,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 , w tym:

a) zwiększenia dotacji celowych otrzymywanych na realizację zadań własnych o kwotę 105.166 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 ,

2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 22.556 zł , w tym zmniejszenia dochodów otrzymywanych na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.000zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 6

3. Dochody po zmianach wynoszą 51.947.661,68 zł , z tego:

1) dochody bieżące 48.079.357,08 zł

2) dochody majątkowe 3.868.304,60 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę 9.921,00 zł to jest do kwoty 52.028.080,51 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Zmiana planu wydatków , o której mowa w ust. 1 dotyczy:

1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2.235,57 zł , z tego:

a) zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 4.277zł

b) zwiększenia dotacji podmiotowych o kwotę 5.114 zł ,

2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 12.156,57 zł , w tym zmniejszenia wydatków realizowanych na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 11.500 zł , zgodnie z załącznikami nr 1 i 6.

3. Wydatki po zmianach wynoszą 52.028.080,51 zł , z tego :

1) wydatki bieżące 47.013.495,58 zł

2) wydatki majątkowe 5.014.584,93 zł.

§ 3. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy z kwoty 330.418,83 zł do kwoty 80.418,83 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 80.418,83 zł są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 80.418,83 zł.

3. Uchwala się przychody i rozchody budżetu gminy w wysokości:

- przychody 1.920.418,83 zł

- rozchody 1.840.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Uchwala się zmiany w budżecie na 2015 rok zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 4.

§ 6. W wydatkach uchwalonych w § 2 przeznacza się na finansowanie wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2015 kwotę 4.407.813,93 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Maciejewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV(102)2015
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2015 rok - dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV(102)2015
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiana budżetu gminy Barczewo na 2015 rok - wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV(102)2015
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Źródła finansowania deficytu
Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV(102)2015
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych
przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015
r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV(102)2015
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV(102)2015
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Baccata Enterprise sp. z o.o.

Firma szkoleniowo-doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama