reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/113/2015 Rady Gminy Barciany

z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515 z poźn. zmianami) oraz art. 211, art. 212 i art 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r , poz. 885 z późn. zmianami) - Rada Gminy Barciany, uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 123.750,00 zł zgodnie z Zał. Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi- 31.148.440,09 zł,

- z tego dochody bieżące w wysokości 26.011.769,88zł;

dochody majątkowe w wysokości 5.136.670,21zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 123.750,00 zł zgodnie z Zał. Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosi- 34.789.080,75 zł,

- z tego wydatki bieżące w wysokości 24.625.809,20zł;

wydatki majątkowe w wysokości 10.163.271,55 zł.

§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 10.163.271,55 zł. (Zał. Nr 3 i 3a), z czego zadania inwestycyjne po zmianach 9.345.494,51 zł (Zał. Nr 3).

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r. zgodnie z Zał. Nr 4.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z Zał. Nr 5.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z jst, realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2015r. zgodnie z Zał. Nr 6.

§ 7. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2015r. zgodnie z Zał. Nr 7.

§ 8. Przychody wynoszą 6.140.931,46 zł (kredyty i wolne środki), rozchody wynoszą 2.500.290,80 zł (spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek) Zał. Nr 8.

§ 9. Deficyt w kwocie 3.640.640,66 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz wolnych środków. (Zał. Nr 8).

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Barciany.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Wiesława Małgorzata Kłaczko-Dyjas


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/113/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.xls

Zał. Nr 1 Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/113/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.xls

Zał. Nr 2 Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/113/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.xls

Zał. Nr 3 Zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XV/113/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3a.xls

Zał. Nr 3a Pozostałe zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/113/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.xls

Zał. Nr 4 Dochody i wydatki zwiazane z real.zad.real.na podst umów


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/113/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.ods

Zał. Nr 5 Wydatki na programy real. z f-y struktur.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/113/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.XLS

Zał. Nr 6 Dotacje dla podmiotów sektora finansów publ.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/113/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.xls

Zał. Nr 7 Plan przych. i wydatków zakł.budż.,gosp.pom.oraz doch. i wyd.doch.włas.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/113/2015
Rady Gminy Barciany
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.xls

Zał. Nr 8 Przychody i rozchody

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama