reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/106/16 Rady Gminy Dźwierzuty

z dnia 29 lutego 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Dźwierzuty na 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XIII/97/15 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota dochodów ulega zwiększeniu o 4.183.371,00 zł,

dochody budżetu po zmianach :24.329.533,14 zł,

z tego : dochody bieżące w wysokości : 24.123.018,14 zł

dochody majątkowe w wysokości : 206.515,00 zł.

2. W § 2 ust.1 dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w wyniku których kwota wydatków ulega zwiększeniu o 5.294.760,26 zł,

wydatki budżetu po zmianach :25.584.308,75 zł,

z tego : wydatki bieżące w wysokości : 23.433.342,19 zł

wydatki majątkowe w wysokości : 2.150.966,56 zł.

3. § 2 ust.2 otrzymuje brzmienie :

"Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 1.826.094,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3", do niniejszej uchwały.

4. § 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:

"Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 777.000,00 zł", zgodnie z załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały.

5. § 2 ust.4 otrzymuje brzmienie:

Dochody i wydatki związane z realizacją:".

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5", do niniejszej uchwały.

6. § 3 otrzymuje brzmienie :

Deficyt budżetu gminy wynosi 1.254.775,61 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 1.254.775,61 zł".

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

"Przychody budżetu w wysokości 2.278.874,91 zł, rozchody w wysokości 1.024.099,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7", do niniejszej uchwały.

8. § 5 otrzymuje brzmienie :

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.254.775,61 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.024.099,30 zł .".

9. § 10 otrzymuje brzmienie :

"Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku, stanowi załącznik nr 9", do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XIII/97/15 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dźwierzuty na 2016 r., pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Arkadiusz Aleksander Nosek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/106/16
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 lutego 2016 r.
Zalacznik1.xls


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/106/16
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 lutego 2016 r.
Zalacznik2.xls


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/106/16
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 lutego 2016 r.
Zalacznik3.xls


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/106/16
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 lutego 2016 r.
Zalacznik4.xls


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/106/16
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 lutego 2016 r.
Zalacznik5.xls


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/106/16
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 lutego 2016 r.
Zalacznik7.xls


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/106/16
Rady Gminy Dźwierzuty
z dnia 29 lutego 2016 r.
Zalacznik9.xls

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ELPIGAZ

ELPIGAZ jest czołowym producentem i dostawcą nowoczesnych rozwiązań dla motoryzacji w zakresie gazowych układów zasilania pojazdów, zbiorników LPG i ciśnieniowych zbiorników powietrza.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama