reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/144/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 23 marca 2016r.

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków w uchwale Nr XIV/112/2015 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowomiejskiego na 2016 r. ze zmianami

Na podstawie art. 212, art. 213, art. 217, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po stronie dochodów: Zmniejsza się plan dochodów o kwotę - 683.877 zł. Plan dochodów po zmianie - 41.405.007 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: dochody bieżące - 34.093.316 zł, dochody majątkowe - 7.311.691 zł.

2. Po stronie wydatków: Zmniejsza się plan wydatków o kwotę - 683.877 zł. Plan wydatków po zmianie - 41.402.207 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. W planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami dokonano zwiększenia o kwotę 67.374 zł. Plan dochodów i wydatków po zmianie wyniesie 6.352.085 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3b

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki uchwalone w ust. 2 obejmują:

1) wydatki bieżące - 30.889.442 zł, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.044.776,21 zł,

b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki - 7.694.172,79 zł,

c) dotacje na zadania bieżące - 557.756 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.921.455 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu - 38.866 zł,

f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym - 107.790 zł,

g) wydatki na obsługę długu powiat - 524.626 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 10.512.765 zł, w tym:

a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2016 r. w wysokości 9.242.765 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

b) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.270.000 zł.

6. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 38.866 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Kazimierz Wiśniewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/144/2016
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/144/2016
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu powiatu na 2016 r.


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVIII/144/2016
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik3a.pdf

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2016 r.


Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XVIII/144/2016
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik3b.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2016 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/144/2016
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/144/2016
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/144/2016
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama