Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/27/2020 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe