reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/339/10 Rady Miejskiej w Tychowie

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) oraz art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1 pkt. 1-3 i pkt. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.2) ) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikami przyrody następujące drzewa:

a) dąb szypułkowy /Ouercus robur/ o obwodzie pnia 480 cm, wieku około 310 lat, rosnący w Obr. Krosino; leśnictwo Dębno, oddz. 221c, działka nr 221, stanowiący własność Nadleśnictwa Połczyn;

b) dąb szypułkowy /Ouercus robur/ o obwodzie pnia 410 cm, wieku około 210 lat, rosnący w Obr. Krosino; leśnictwo Dębno, oddz. 218c, działka nr 218, stanowiący własność Nadleśnictwa Połczyn;

c) 2 dęby szypułkowe /Ouercus robur/ o obwodzie pnia 430, 390 cm, wieku około 310 lat, rosnące w Obr. Krosino; leśnictwo Dębno oddz. 208g, działka nr 208/5, stanowiące własność Nadleśnictwa Połczyn.

2. Drzewa opisane w § 1 podlegają ochronie w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej.

§ 2. W stosunku do pomników przyrody ustanowionych w §1 ust. 1 zakazuje się:

1)niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;

2)wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3)uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4)umieszczania tablic reklamowych.

§ 3. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje wnioskodawca - Nadleśnictwo Połczyn.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tychowa.

§ 5. Uchwała podlega o głoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; z 2009r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146.

2) zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 76, poz. 489.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama