reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/205/2009 Rady Gminy Warnice

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warnice na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166 a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości 7.703.482 zł z tego:
1) dochody bieżące 7.523.482 zł
2) dochody majątkowe 180.000 zł
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości 10.008.822 zł
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 2.305.340 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.400.000 zł.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości:
1) przychody 2.630.673 zł,
2) rozchody 325.333 zł.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 10.000 zł,
2) celową w wysokości 10.000 zł, z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł.
§ 6. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych (Załącznik nr 4) w wysokości 2.448.600 zł.
§ 7. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 5) w wysokości:
1) przychody 12.000 zł
2) wydatki 12.000 zł.
§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty 300.000 zł,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 350.000 zł.
§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
1) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
§ 10. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a) celowe na zadania własne Gminy Warnice realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych (Załącznik Nr 6) w wysokości 5.000 zł
§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
1) zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik nr 8), w wysokości - 40.800 zł
§ 13. Brak treści
1) Ustala się dochody w wysokości 55.000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2) Ustala się wydatki w wysokości 43.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3) Ustala się wydatki w wysokości 12.000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 14. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu ,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określonych w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Warnice,
4) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 200.000 zł,
6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 300.000 zł,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXV/205/2009
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.xls

do Uchwały Nr XXXV/205/2009 Rady Gminy Warnice z dnia 30 grudnia 2009 r.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV/205/2009
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.xls

do Uchwały Nr XXXV/205/2009 Rady Gminy Warnice z dnia 30 grudnia 2009 r.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXV/205/2009
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.xls

do Uchwały Nr XXXV/205/2009 Rady Gminy Warnice z dnia 30 grudnia 2009 r.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXV/205/2009
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.xls

do Uchwały Nr XXXV/205/2009 Rady Gminy Warnice z dnia 30 grudnia 2009 r.
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXV/205/2009
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.xls

do Uchwały Nr XXXV/205/2009 Rady Gminy Warnice z dnia 30 grudnia 2009 r.
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXV/205/2009
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.xls

do Uchwały Nr XXXV/205/2009 Rady Gminy Warnice z dnia 30 grudnia 2009 r.
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXV/205/2009
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.xls

do Uchwały Nr XXXV/205/2009 Rady Gminy Warnice z dnia 30 grudnia 2009 r.
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXV/205/2009
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.doc

do Uchwały Nr XXXV/205/2009 Rady Gminy Warnice z dnia 30 grudnia 2009 r.
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXV/205/2009
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.xls

do Uchwały Nr XXXV/205/2009 Rady Gminy Warnice z dnia 30 grudnia 2009 r.
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXV/205/2009
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.doc

budżet Gminy Warnice na 2010 rok część opisowa
Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXV/205/2009
Rady Gminy Warnice
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik11.doc

informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Warnice na dzień 15 listopada 2009 r.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama