reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LX/362/10 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) uchwala się co następuje:
§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki i budowle - lub ich części zajęte na działalność jednostek powołanych do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 ze zm.);
2) budynki lub ich części zajęte na działalność kulturalną prowadzoną w formie świetlic, domów kultury i bibliotek, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 123 ze zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami;
3) budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby pomocy społecznej przez jednostki o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami;
4) budynki i budowle - lub ich części zajęte na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) wraz z gruntami związanymi z tymi budynkami lub budowlami;
5) grunty zajęte na cele o których mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 ze zm.);
6) grunty dzierżawione przez osoby fizyczne na cele upraw ogrodniczych od Gminy Kalisz Pomorski zaklasyfikowane gleboznawczo i oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako: "dr", "Bi", "Ba", "B", "Bz", "Bp", "Tk", "Ti", "K";
7) nieruchomości zajęte na wykonywanie przez gminę Kalisz Pomorski zadań w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.).
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XLIII/261/09 Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 85, poz. 2262).
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Halina Ginalska
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Dom Maklerski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama