reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/139/S/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 20 października 2010r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr LXII/525/10 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kamień Pomorski oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych


Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, po zbadaniu uchwały Nr LXII/525/10 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kamień Pomorski oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych postanawia, co następuje:
§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr LXII/525/10 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kamień Pomorski oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych, w części dotyczącej przepisu § 11.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim, działając na podstawie art. 59 ust. 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) w dniu 15 marca 2010 r. podjęła uchwałę Nr LXII/525/10 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kamień Pomorski oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Uchwała została przekazane Izbie do zbadania w dniu 1 października 2010 r. Uchwała została wstępnie zbadana przez Kolegium Izby na posiedzeniu w dniu 6 października 2010 r. Kolegium stwierdziło, że przepis § 11 badanej uchwały o stwierdzeniu utraty mocy uchwały Nr XI/63/07 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kamień Pomorski oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego upoważnionych z dniem wejścia w życie uchwały z dnia 28 września 2010 r. jest bezprzedmiotowy, ponieważ uchwała Nr XI/63/07 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 czerwca 2007 r. utraciła moc obowiązującą dniem 1 stycznia 2010 r. Uchwała została podjęta na podstawie art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), który przepisami art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706), utracił swoją moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 2010 r. W związku z powyższym Kolegium Izby wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności badanej uchwały, w części dotyczącej § 11, a o wszczętym postępowaniu powiadomiło Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim pismem z dnia 7 października 2010 r. (znak pisma: K 0010/295/MK/10). W treści pisma wskazano, że do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnosze¬nia wyjaśnień, a w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 20 października 2010 r. ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana. W posiedzeniu Kolegium w dniu 20 października 2010 r. nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Kamień Pomorski. Kolegium Izby na posiedzeniu w dniu 20 października 2010 r. ostatecznie zbadało uchwałę Nr LXII/525/10 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kamień Pomorski oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych i stwierdziło, że przepis § 11 narusza przepisy art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706), ponieważ przedłuża moc obowiązującą art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). W ocenie Kolegium, przepisy art. 119 ust. 1 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych stanowiące o zachowaniu mocy obowiązującej przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych nie mają zastosowania do aktów prawa miejscowego, których moc prawna jest ściśle powiązana z mocą prawną ustaw na podstawie których zostały wydane. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku wydanym w dniu 31 sierpnia 2009 r. w podobnej sprawie (sygn. akt: II SA/GI 236/09) wskazuje, że przepis w oparciu o który podjęta została uchwała w sprawie zasad i trybu umarzania należności (…) przestał obowiązywać z dniem, kiedy weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych. Nowa ustawa o finansach publicznych z 2009 r. oraz ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych nie zawierają przepisów przedłużających poza datę 31 grudnia 2009 r. byt aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. W tym stanie rzeczy, Kolegium stwierdziło nieważność uchwały Nr LXII/525/10 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Kamień Pomorski oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych, w części dotyczącej § 11. Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesie¬nia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.
Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

mgr Józef Chodarcewicz
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Glonek

Radca prawny / Mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama