reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/79/11 Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/287/09 dotyczącej ustalenia regulanminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzanian nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Płoty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) w związku z art. 30 ust.6, 6a, 54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz.1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 ) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, zm. Dz. U z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008r. Nr 42, poz.257, z 2009 r. Nr 52, poz. 422 oraz z 2010 r. Nr 131, poz. 885 oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 967) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/287/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Płoty wprowadza się następujące zmiany:

- w § 14 ust.1 otrzymuje brzmienie: "1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, dyrektora przedszkola albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przyznaje się dodatek funkcyjny w wysokości określonej na podstawie liczby oddziałów w niżej podanej tabeli. Tabela dodatków funkcyjnych

Lp.

Stanowisko kierownicze

Miesięcznie w złotych

1.

Przedszkola: a) dyrektor przedszkola do 3 oddziałów b) dyrektor przedszkola powyżej 3oddziałów c) wicedyrektor

250 - 450; 300-700; 200-400

2.

Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typówa) a) dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej: -do 10oddziałów - powyżej 10 oddziałów b) wicedyrektor szkoły

300-700; 500-1300; 250-700

3.

Inne stanowiska kierownicze przewidziane w statutach szkół i placówek

100-400

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 października 2011 r.

Przewodniczący Rady


Piotr Jasina

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Michał Górski

Adwokat, doktor nauk prawnych, absolwent prawa i historii na Uniwersytecie Warszawskim

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama