reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/169/11 Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia 28 listopada 2011r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18a ust.1 i art. 19 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620; Nr 225, poz. 1461; Nr 226, poz. 1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584; Nr 112, poz. 654;Nr 171, poz.1016) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Wolin opłatę od posiadania psów.

§ 2. Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów w następującej wysokości:

a) od pierwszego psa - 33,10 zł,

b) od każdego następnego - 55,60 zł.

§ 3. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do dnia 30 czerwca roku podatkowego.

2. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstaje w drugiej połowie roku podatkowego, ustala się stawkę opłaty od posiadania psów w następującej wysokości:

a) od pierwszego psa - 17,10 zł,

b) od każdego następnego - 27,80 zł,

która płatna jest bez wezwania do końca roku podatkowego.

§ 4. Zasady poboru opłaty określa odrębna uchwała Rady Miejskiej.

§ 5. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów - posiadanie psów w ramach schroniska dla zwierząt domowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 7. Traci moc uchwała Nr LXXIX/779/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 126, poz. 2494).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Frankowski


Uzasadnienie

Art. 18a ust.1 i art. 19 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613;Nr 96, poz. 620; Nr 225, poz. 1461; Nr 226, poz. 1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584; Nr 112, poz. 654;Nr 171, poz.1016) nadaje radom gmin uprawnienia do określenia stawek opłaty od posiadania psów w określonych granicach w drodze uchwały (górne granice stawek podano w M.P. z 2011r. Nr 95, poz.961). Stawki opłaty od posiadania psów na rok 2012 ustalono na poziomie wyższym od dotychczasowego o 4,2% uwzględniając wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2011r. (ogłoszony w M.P. z 2011r. Nr 68, poz.679) zaokrąglając stawki opłaty do pełnych dziesiątek groszy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama