reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/87/11 Rady Powiatu w Goleniowie

z dnia 24 listopada 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez powiatowe jednostki organizacyjne z nieruchomości Powiatu Goleniowskiego będących w trwałym zarządzie

Na podstawie art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963,
Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz.673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163,
poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337) oraz art. 12 pkt. 11, art. 40 ust.2 pkt 3, art.42 ust 1 i art. 43 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr. 149, poz. 887) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/81/07 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez powiatowe jednostki organizacyjne
z nieruchomości Powiatu Goleniowskiego będących w trwałym zarządzie (zmienionej Uchwałą nr XIV/135/07 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 28 grudnia 2007 r., Uchwałą
nr XXV/255/09 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2009 r.) w § 7 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"";"1. Użyczenie nieruchomości może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli następuje w celuprowadzenia działalności niezarobkowej, w szczególności:

a) charytatywnej,

b) opiekuńczo - wychowawczej,

c) sportowej,

d) kulturalnej,

e) rehabilitacyjnej.

2) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Kierownik jednostki organizacyjnej w uzasadnionych i szczególnych wypadkach może odstąpić od pobierania opłat, o których mowa ust. 2 po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Goleniowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Witold Kaleczyc


Uzasadnienie

Uchwała Nr VII/81/07 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez powiatowe jednostki organizacyjne
z nieruchomości Powiatu Goleniowskiego będących w trwałym zarządzie (zmieniona Uchwałą nr XIV/135/07 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 28 grudnia 2007 r., Uchwałą
nr XXV/255/09 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2009 r.) zawiera możliwość użyczania nieruchomości tylko w uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach na cele związane z działalnością charytatywną i opiekuńczo - wychowawczą.

W związku z różnorodnością spraw związanych z użyczaniem nieruchomości znajdujących się z zasobie Powiatu Goleniowskiego będących w trwałym zarządzie zachodzi konieczność rozszerzenia katalogu celów, na jakie mogą być użyczane nieruchomości.

Mając na uwadze fakt, iż użyczenie może nastąpić na rzecz podmiotów, które nie prowadzą działalności zarobkowej, kierownik jednostki sprawujący trwały zarząd powinien posiadać możliwość odstąpienia od pobierania opłat związanych z korzystaniem z przedmiotu użyczenia.

Opracowała: Iwona Sobczak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Kosiński Adwokaci i Radcowie Prawni

Ekspert prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz projektów infrastrukturalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama