| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV/230/12 Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia 24 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie Gminy Wolin

Na podstawie przepisów art. 7 ust.1 pkt.11, art.40 ust.2 pkt.4, ust.3 i 4, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281 ) uchwala się, co następuje :

§ 1. Wyznacza się na terenie Gminy Wolin niżej wymienione nieruchomości jako targowiska, na których dozwolone jest prowadzenie działalności handlowej, tj.:

1) Wolin, ul. Ogrodowa, dz.ew. nr 45, 47/13, 52/2, 52/5 położone w obrębie 4 Wolin,

2) Kołczewo, plac przy parkingu obok pawilonów handlowych,

3) Wisełka, ul. Leśna.

§ 2. 1. Handel z ręki, koszów, stoisk, kontenerów, namiotów, pojazdów samochodowych, przyczep itp., a także środków transportowych i części do nich, może być prowadzony wyłącznie w miejscach, o których mowa w § 1 z zastrzeżeniem § 2 ust.2.

2. Upoważnia się Burmistrza Wolina do wydawania okresowych zezwoleń na handel okolicznościowy w innych wyznaczonych miejscach na terenie Gminy Wolin.

§ 3. Zasady funkcjonowania targowisk zlokalizowanych na terenie Gminy Wolin oraz prowadzenia na nich sprzedaży określa Regulamin targowisk stanowiący załącznik do Uchwały Nr VII/60/2003 r. Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie regulaminu targowisk zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Wolin ( Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 40, poz.648 ).

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Frankowski


Uzasadnienie

Zgodnie art.7 ust.1 pkt.11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. , poz. 1591 z późn.zm. ) zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, które między innymi obejmują sprawy dotyczące targowisk. Proponowana w niniejszej uchwale lokalizacja targowisk na terenie Gminy Wolin wiąże się szczególnie z koniecznością zagospodarowania terenu miasta Wolin mieszczącego się przy ul. Ogrodowej. Teren ten dotychczas nieformalnie wykorzystywany jest na parking, jak także inne, nie związane z potrzebami, nieestetyczne obiekty.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »