| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XI/106/12 Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 23 maja 2012 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny

Na podstawie art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r.Nr 136, poz.969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775 i Nr 249, poz.1825, z 2007r. Nr 109, poz.747, z 2008r. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz.1655, z 2009r. Nr 56, poz.458, z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475), art. 6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682, Nr 216, poz.1826, z 2005r.Nr 164, poz.1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006r. Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2008r. Nr 116, poz.730, z 2009r. Nr 56, poz. 458, z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475) oraz art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475, z 2011r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz.1378) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzory następujących formularzy:

1) informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (INRL -1) stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) deklaracja na podatek od nieruchomości (DN -1) stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) deklaracja na podatek rolny (DR -1) stanowiąca załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) deklaracja na podatek leśny (DL -1) stanowiąca załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/127/05 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia23 listopada 2005r.w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2005r. Nr 102, poz.2117).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/106/12
Rady Miejskiej w Suchaniu
z dnia 23 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/106/12
Rady Miejskiej w Suchaniu
z dnia 23 maja 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/106/12
Rady Miejskiej w Suchaniu
z dnia 23 maja 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/106/12
Rady Miejskiej w Suchaniu
z dnia 23 maja 2012 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »