reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/176/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/140/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w roku 2012"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203; z 2005 r Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887oraz z 2012 r. poz. 567), w związku z art.11 a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002; z 2004 r. Nr 69, poz.625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz.959; z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz.1462; z 2006 r. Nr 249, poz.1830; z 2008 r. Nr 199, poz.1227; z 2009 r. Nr 18, poz.97, Nr 79, poz. 668 i Nr 92, poz.753; z 2010 r. Nr 47 poz. 278 i Nr 79 poz. 668; z 2011 r. Nr 230, poz.1373), Rada Miejska w Nowym Warpnie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XX/140/2012 Rady Miejskiej w Nowym Warpnie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Warpno w roku 2012" dokonuje się następującej zmiany: w § 10 po ust.2 dodaje się ust.3 w brzmieniu:

" 3. Wyznacza się gospodarstwo rolne w Nowym Warpnie przy ulicy Słonecznej 6 w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, o których mowa w ust.1. " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Warpna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Warpnie


Grzegorz Grochecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama