reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV/175/2012 Rady Miejskiej w Policach

z dnia 30 października 2012 r.

opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. "f", art. 20 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Police opłatę od posiadania psów.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Police w wysokości 70 zł rocznie od każdego psa.

§ 3. Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Police w wysokości 35 zł rocznie od jednego psa, jeżeli jedynym źródłem utrzymania zobowiązanego i jego małżonka jest emerytura lub renta.

§ 4. 1. Obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba fizyczna weszła w posiadanie psa.

2. Termin płatności opłaty od posiadania psów w Gminie Police ustala się do 31 marca, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów powstał po dniu 17 marca, opłata płatna jest w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

4. Opłata od posiadania psów płatna jest jednorazowo, bez wezwania.

§ 5. Jeżeli obowiązek zapłaty opłaty od posiadania psów powstał w ciągu roku, opłata ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek zapłaty.

§ 6. W terminie 14 dni, należy powiadomić organ podatkowy o wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opłaty.

§ 7. Uchwała Nr XIII/90/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 października 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów traci moc z dniem 31.12.2012 r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Witold Król


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama