| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV/233/2013 Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/43/2011 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, poz. 230; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013r. poz. 153), art. 6 ust. 12 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r . o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz.747; z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz.458; z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r.Nr 200, poz.1682; z 2002r. Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) oraz art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 poz. 391, poz. 951; z 2013 r. poz.21, poz. 228) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/43/2011 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 53, poz. 953) wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Węgorzyno pobór od osób fizycznych w drodze inkasa: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty targowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.";

2) w § 3 dodaje się lit. "c" o brzmieniu:

"c) za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7 % od zainkasowanych kwot.";

3) w § 4 ust. 1 dodaje się punkt 3 o brzmieniu:

"3) § 3 c) wypłacane będzie w terminie do 25 - go dnia każdego miesiąca.";

4) w § 4 ust. 2 dodaje się punkt 3 o brzmieniu:

"3) dla inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dzień następujący po dniu, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego , wpłata opłaty winna nastąpić.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Mazuro

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »