| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV/234/2013 Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/203/2012 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. l111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, poz. 230 ; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 , Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153 ), oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391; z 2013 r. poz. 21, poz. 228), Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/203/2012 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 2) wprowadza się zmianę § 1 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

""3. Opłatę uiszcza właściciel nieruchomości gotówką w kasie banku mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie, przelewem na rachunek bankowy Gminy Węgorzyno lub za pośrednictwem inkasenta wyznaczonego odrębną uchwałą, z dopiskiem "opłata śmieciowa"."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 lipca 2013 r. i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Mazuro

".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »