| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XL/435/13 Rady Gminy Mielno

z dnia 29 maja 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/401/13 Rady Gminy Mielno z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek opłat i sposobu ich pobierania na drogach publicznych na terenie gminy Mielno

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 214 poz.1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. N172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217 poz. 1281: z 2012r. Nr 149 poz. 887, z 2012r. poz. 567, z 2013r. poz. 153) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 , Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381; z 2008 r. Nr 54 poz. 326; Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz.1505; z 2009 r. Nr 19 poz.100 i 101, Nr 86 poz. 720 , Nr 168, poz. 1323; z 2010r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018, Nr 225 poz. 1466; z 2011r. Nr 5 poz. 13, Nr 122 poz. 1321, Nr 159 poz. 945, z 2012r. poz. 472, poz.965, poz.1256, poz. 1445 ) Rada Gminy Mielno uchwala , co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/401/13 Rady Gminy Mielno z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania na drogach publicznych na terenie gminy Mielno wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 1 wprowadza się punkt 9 o brzmieniu: "karta abonamentowa sezonowa PMP (przydomowe miejsce postojowe ) 350,00 zł.

2. W §2 dodaje się ust.6 o brzmieniu: "Wprowadza się opłatę abonamentową sezonową PMP tj. 2 przydomowe miejsce postojowe na jedną posesję - za miesiąc lipiec i sierpień - dla miejsc zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie posesji. Jej wysokość jest stała i w przypadku korzystania z miejsca PMP w okresie krótszym niż wyżej wymieniony, opłata nie ulega zmianie. Karta PMP powinna zawierać nazwę obiektu oraz okres jej obowiązywania".

3. W §2 dodaje się ust. 7 o brzmieniu: "Wykupienie abonamentu nie uprawnia do zastrzeżenia stałego miejsca parkingowego i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec Gminy w przypadku braku miejsc parkingowych."

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały Nr XXXVII/401/13 Rady Gminy Mielno z dnia 28 marca 2013r. pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielno.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Chadacz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »