| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XX/179/13 Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 18 września 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art.6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz.391, poz.951, z 2013r. poz.228) Rada Miejska w Suchaniu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/131/12 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zmienionej uchwałą Nr XVII/153/13 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 6 marca 2013r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013r. poz.226, poz.1646), w § 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 2 na końcu zdania skreśla się kropkę i dodaje wyrazy " z zastrzeżeniem pkt 3"

2) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

" 3) odpady budowlano - remontowe, inne niż niebezpieczne w ilości do 150 kg rocznie / osobę. " .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Autotesto

Autotesto to pierwsza w Polsce Sieć Niezależnych Ekspertów Samochodowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »