| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVII/327/2013 Rady Gminy Sławno

z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XXV/229/2012 Rady Gminy Sławno z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na 2013 rok

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645) oraz

- art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rokuo finansach publicznych(t.j. Dz. U.z 2013 poz. 885 ze zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938),

uchwala się co następuje:

§ 1. Zmienia się treść uchwały Nr XXV/229/2012 Rady Gminy Sławno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sławno na rok 2013 z dnia 21 grudnia 2012 r. w następującym zakresie :

1. Dokonuje się zmniejszenia w dochodach budżetu gminy na 2013 rok polegających na:

- zmniejszeniu dochodów o kwotę 80 256,40 złotych (szczegóły zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały).

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na 2013 rok polegających na:

- zwiększeniu wydatków o kwotę 44 100,00 złotych

- zmniejszeniu wydatków o kwotę 124 356,40 złotych (szczegóły zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały).

3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

1) po stronie dochodów - 32.272.816,55

- w tym zadania zlecone - 4.361.351,74

2) po stronie wydatków - 33.698.516,55

- w tym zadania zlecone - 4.361.351,74

3) wynikiem finansowym - deficytem w kwocie 1 425 700,00 zł, który zostanie pokryty środkami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Sławno


Marta Hołowata


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/327/2013
Rady Gminy Sławno z dnia 25 października 2013 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej

SŁAWNO

Nr dokumentu

UCHWAŁA NR XXXVII/327/2013 RADY GMINY SŁAWNO

Data podjęcia

2013-10-25

Rodzaj

Plan dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota

600

Transport i łączność

- 69 129,00

60016

Drogi publiczne gminne

- 69 129,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

- 69 129,00

801

Oświata i wychowanie

- 11 127,40

80195

Pozostała działalność

- 11 127,40

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

- 11 127,40

- 80 256,40


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/327/2013
Rady Gminy Sławno z dnia 25 października 2013 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej

SŁAWNO

Nr dokumentu

UCHWAŁA NR XXXVII/327/2013 RADY GMINY SŁAWNO

Data podjęcia

2013-10-25

Rodzaj

Plan wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

600

Transport i łączność

- 69 129,00

60016

Drogi publiczne gminne

- 69 129,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

- 5 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 64 129,00

801

Oświata i wychowanie

- 24 327,40

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- 6 200,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 4 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

- 2 200,00

80104

Przedszkola

900,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

900,00

80110

Gimnazja

- 7 900,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

- 5 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

- 2 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

- 900,00

80195

Pozostała działalność

- 11 127,40

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 11 127,40

852

Pomoc społeczna

- 30 000,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- 30 000,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

- 30 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

43 200,00

85401

Świetlice szkolne

13 200,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

9 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 200,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

30 000,00

3240

Stypendia dla uczniów

30 000,00

Razem:

- 80 256,40

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »