| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLI/329/2013 Rady Powiatu w Szczecinku

z dnia 30 października 2013 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2013

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i poz. 645) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/237/2012 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2013, zmienionej uchwałami Nr XXXII/255/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr XXXIII/263/2013 z dnia 5 marca 2013 r., Nr XXXIV/269/2013 z dnia 25 marca 2013 r., Nr XXXV/279/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr XXXVI/286/2013 z dnia 03 czerwca 2013 r., Nr XXXVI/287/2013 z dnia 03 czerwca 2013 r., Nr XXXVII/294/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r., Nr XXXVIII/304/2013 z dnia 05 lipca 2013 r. i Nr XXXIX/309/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. i Nr XL/320/2013 z dnia 26 września 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2013 rok, o kwotę 5.226.773,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2) zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2013 rok, o kwotę 5.226.773,00 zł oraz wprowadza się przesunięcia między paragrafami, rozdziałami i działami wydatków budżetu - zgodnie z załącznikiem Nr 2;

§ 2. 1. Budżet Powiatu Szczecineckiego na 2013 r. po dokonanych zmianach zamyka się po stronie:

1) dochodów kwotą 95.932.782,48 zł

2) wydatków kwotą 98.029.977,48 zł

2. Planowany deficyt w kwocie 2.097.195,00 zł - zostanie sfinansowany kredytem bankowym i pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

3. Planowane przychody i rozchody budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2013 r. stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planach przychodów i wydatków z dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu na 2013 r., określonych w załączniku Nr 7 - do uchwały Nr XXX/237/2012 Rady Powiatu w Szczecinku z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2013-zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szczecineckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

Przewodnicząca Rady


mgr Dorota Chrzanowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/329/2013
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2013 roku


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/329/2013
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2013 roku


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/329/2013
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2013 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/329/2013
Rady Powiatu w Szczecinku
z dnia 30 października 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Zmiany w planie przychodów i wydatków z dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Szczecineckiego w 2013 r.


Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2013 r. wynikają z:

1) otrzymania wsparcia finansowego - darowizny z firmy Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 1, na dofinansowanie zakupu ubrań gazoszczelnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku, w kwocie 20.000,00 zł.

2) planowanego otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie zakupu ubrań gazoszczelnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku, w kwocie 18.422,00 zł.

3) planowanego otrzymania dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z gminy Barwice na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250Z Łeknica - Białowąs na odcinku 0,22 km", w kwocie 50.000,00 zł.

4) planowanego otrzymania środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego na dofinansowanie projektu "Praktycznie - przygotowani do zawodu" oraz projektu "Praktycznie do celu", w kwocie 312.218,00 zł zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.02.00-32-016/13-00 z dn. 09.10.2013 r.

5) zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę 5.627.413,00 zł, na zadania inwestycyjne, w związku z przesunięciem ich realizacji na rok następny.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Powiatu Szczecineckiego na 2013 rok wynikają:

1) ze zmian w wielkościach dochodów budżetu,

2) ze zmian w wielkościach wydatków inwestycyjnych, w tym w związku z przesunięciem ich realizacji na rok następny,

3) z przesunięć wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami wydatków budżetu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »