reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLII/239/2013 Rady Gminy Wałcz

z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie:- art.18 ust.2 pkt. 8 i art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr138 poz. 974 , Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 ), - art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 121 poz.844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz.1882, Nr 251 poz. 1847, oraz z 2008 r. Nr 93 poz. 588, Nr 116 poz.730, Nr 223 poz.1463, z 2009 r. Nr 56 poz. 458 oraz 2010 r. Nr 95 poz. 613, Nr 96 poz. 620 , Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 , z 2011r, Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 14378) Rada Gminy Wałcz uchwala , co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy w 2014 roku:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5ton do 5,5ton - 790,00zł

b) powyżej 5,5ton do 9 ton - 1.310,00zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton -1.591,00zł

2) od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12,0 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz innym systemem zawieszeń osi jezdnych:

- posiadających dwie osie jezdne

a) nie mniej niż 12 ton mniej niż 15 ton -1.654,00zł

b) nie mniej niż 15 ton i więcej -1.872,00zł

- posiadające trzy osie jezdne

a) nie mniej niż 12 ton mniej niż 21 ton -2.174,00zł

b) nie mniej niż 21 ton i więcej -2.372,00zł

- posiadające cztery osie jezdne

a) nie mniej niż 12 ton mniej niż 31 ton -2.995,00zł

b) nie mniej niż 31 ton i więcej -3.068,00zł

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony i poniżej 12,0 ton 1.872,00zł

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów (ciągnik siodłowy + naczepa lub balastowy + przyczepa) równej lub wyższej niż 12,0 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz innym systemem zawieszeń osi jezdnych:

- posiadające dwie osie jezdne:

a) nie mniej niż 12 ton mniej niż 31 ton -2.184,00zł

b) nie mniej niż 31 ton i więcej -2.350,00zł

- posiadające trzy osie jezdne:

a) nie mniej niż 12 ton i więcej -3.078,00zł

5) od przyczep i naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 i poniżej 12 ton ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) -936,00zł

6) od przyczep i naczep, ( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12,0 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne oraz innym systemem zawieszeń osi jezdnych :

a) posiadającą 1 oś jezdna nie mniej niż 12 ton i więcej -894,00zł

b) posiadających 2 osie jezdne nie mniej niż 12 ton i więcej -1.914,00zł

c) posiadających 3 osie jezdne nie mniej niż 12 ton i więcej - 1.976,00zł

7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc -1.352,00zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc -2.184,00zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Wałczu

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Wałczu Nr XXIII/127/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Kurowski


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama