reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/316/2013 Rady Miejskiej w Złocieńcu

z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378), Rada Miejska w Złocieńcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 780,00 zł;

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.280,00 zł;

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.560,00 zł;

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne lub innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

a) z dwiema osiami jezdnymi 1.930,00 zł;

b) z trzema osiami jezdnymi 2.260,00 zł;

c) z czterema i więcej osiami jezdnymi 2.480,00 zł;

d) o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 29 ton z czterema i więcej osiami jezdnymi z zawieszeniem innym niż pneumatyczne lub uznane za równoważne - 3.040,00 zł;

3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.810,00 zł;

4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne lub innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

a) do 36 ton włącznie, bez względu na liczbę osi jezdnych 2.360,00 zł;

b) powyżej 36 ton:

- z dwiema osiami jezdnymi 2.590,00 zł;

- z trzema osiami jezdnymi 3.040,00 zł;

5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1.550,00 zł;

6) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne lub innym systemem zawieszenia osi jezdnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) do 36 ton włącznie:

- z jedną osią jezdną 1.540,00 zł;

- z dwiema i trzema osiami jezdnymi 1.900,00 zł;

b) powyżej 36 ton:

- z dwiema osiami jezdnymi 2.140,00 zł;

- z trzema osiami jezdnymi 2.360,00 zł;

7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc 1.810,00 zł;

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 2.250,00 zł.

2. Stawki podatku ustalone w ust. 1 pkt 1 lit. a - c, pkt 3, pkt 5 i pkt 7 podwyższa się o 5% dla środków transportowych, których wiek przekroczył pełne 10 lat, licząc od następnego roku po roku produkcji pojazdu.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/126/2011 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 150 poz. 3078).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Urszula Ptak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

REWIT

Misją REWIT od 25 lat jest bycie doradcą i partnerem biznesowym w zmieniającym się świecie i otoczeniu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama