| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks Nr 1 Wojewody Zachodniopomorskiego

z dnia 13 listopada 2013 r.

do porozumienia Nr 8/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie realizacji zadania dotyczącego inicjowania przedsięwzięć w zakresie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole

zawarty dnia 13 listopada 2013 r. w Szczecinie pomiędzy:

Wojewodą Zachodniopomorskim, Panem Marcinem Zydorowiczem, zwanym dalej "Zleceniodawcą", a

Wójtem Gminy Mielno, Panią Olgą Roszak - Pezałą, zwanym dalej "Zleceniobiorcą".

§ 1 Strony zgodnie oświadczają, że zmieniają pkt V Projektu pn. "Bezpieczna szkoła - radosna przyszłość", stanowiącego załącznik do porozumienia Nr 8/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. zawartego pomiędzy stronami w sprawie realizacji zadania dotyczącego inicjowania przedsięwzięć w zakresie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkole, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu nr 1.

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia Nr 8/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. nie ulegają zmianom.

§ 3. Aneks Nr 1 wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Aneks Nr 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Zachodniopomorskiego.

§ 5. Aneks Nr 1 sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach:

cztery egzemplarze dla Zleceniodawcy,

jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy.

ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA

Wójt


Olga Roszak-Pezała

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
WICEWOJEWODA


Ryszard Mićko


Załącznik Nr 1 do Aneksu Nr 1
Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 13 listopada 2013 r.

V. Kalkulacja przewidywanych kosztów projektu

Wiele spośród zaplanowanych działań będzie realizowana bezkosztowo w oparciu o posiadane zasoby i kwalifikacje nauczycieli. Poniższa tabela nie uwzględnia więc wszystkich działań lecz tylko te, które wymagają nakładów finansowych.

Nazwa wydatku w związku z planowanym działaniem

Jedn. miary

Cena jednostkowa brutto w

Koszt całkowity wydatku [zł]

Kwota dotacji [zł]

Środki własne [zł]

1.

Druk materiałów informacyjnych (4 x 250 szt= 1.000 szt.)

sztuka

0,6

600

480

120

2.

Opłata: prelegentów (2 razy)

usługa

500

1000

800

200

3.

Opłata: programów profilaktycznych (2 razy),

usługa

950

1900

1520

380

4.

Opłata: teatrów profilaktycznych (1 raz)

usługa

650

650

520

130

5.

Opłata: szkolenia rady pedagogicznej (2 razy)

usługa

500

1000

800

200

6.

Opłata: warsztaty (3 razy)

usługa

500,67

1502

1201,6

300,4

7.

Transport i noclegi wraz z wyżywieniem dla ok. 50 osób na wyjazd integracyjny

osoba

70

3500

2800

700

8.

Zakup: 20 książek i poradników do bibliotek szkolnych

sztuka

20

400

320

80

9.

Zakup: uzupełnienie wideoteki profilaktycznej w szkołach

komplet

302,34

907

725,6

181,4

10.

Zakup 3 gablot na szkolne korytarze

sztuka

661

1983

1586,4

396,6

11.

Nagrody i upominki w konkursach 70x

sztuka

13,62

953

762,4

190,6

12.

Materiały dekoracyjne na imprezę kończącą program

sztuka

50

500

400

100

13.

Zakup i montaż domofonu

sztuka

3000

3000

2400

600

14.

Zakup i montaż drzwi wejściowych do hali sportowej

usługa

11990

11990

9592

2398

15.

Zakup dwóch komputerów z drukarkami (dla szkół w Mielnie i szkoły w Sarbinowie) do obsługi programu

sztuka

2988

5976

4780,8

1195,2

16.

Zakup sprzętu nagłaśniającego do hali sportowej w Zespole Szkół w Mielnie

sztuka

4740

4740

3792

948

17.

Organizacja festynu rodzinnego: wynajem sceny 2x

0

0

0

18.

Organizacja festynu rodzinnego: druk banerów 3x

sztuka

60

180

144

36

19.

Organizacja festynu rodzinnego: plakatów 50szt

sztuka

18,48

924

739,2

184,8

20.

Organizacja festynu rodzinnego: wynajem samochodu z nagłośnieniem do pochodu ulicami miejscowości 2x

0

0

0

21.

Organizacja festynu rodzinnego: nagrody dla występujących na scenie 30 szt.

sztuka

15

450

360

90

22.

Organizacja festynu rodzinnego: zakup drobnego sprzętu do organizacji konkurencji sportowych

sztuka

10

80

64

16

23.

Organizacja festynu rodzinnego: poczęstunek, w tym grochówka, jednorazowe naczynia

usługa

500

500

400

100

24.

Organizacja festynu rodzinnego: dekoracje i rekwizyty do występów

komplet

770

770

616

154

25.

Organizacja festynu rodzinnego: koszty transportu gości

usługa

250

250

200

50

26.

Monitoring wizyjny w szkołach (dwie szkoły, dwa boiska): 15 kamer

usługa

45670

45670

36536

9134

27.

Monitoring wizyjny w szkołach (dwie szkoły, dwa boiska): 3 urządzenia rejestrujące

28.

Monitoring wizyjny w szkołach (dwie szkoły, dwa boiska): monitory

29.

Monitoring wizyjny w szkołach (dwie szkoły, dwa boiska): inne materiały (niezbędne do instalacji systemu)

30.

Monitoring wizyjny w szkołach (dwie szkoły, dwa boiska): montaż- robocizna- Mielno

31.

Monitoring wizyjny w szkołach (dwie szkoły, dwa boiska): montaż- robocizna- Sarbinowo

32.

Dodatkowe kamery w obiekcie szkolnym poprawiające bezpieczeństwo uczniom w Mielnie: 4 kamery

usługa

1749,5

6998

5598,4

1399,6

33.

Naprawa fragmentu ogrodzenia szkolnego poprawiającego bezpieczeństwo w obiekcie w Mielnie i Sarbinowie

usługa

3577

3577

2861,6

715,4

Ogółem:

100000

80000

20000

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »