reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLIII/404/2013 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.) i art. 18 a, art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.[1])) Rada Miejska w Połczynie-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów, pobieranej na obszarze Gminy Połczyn-Zdrój w wysokości 30,00 zł od każdego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

2. W przypadku wejścia w posiadanie psa w drugim półroczu, opłata powinna być uiszczona w wysokości połowy stawki, o której mowa w ust. 1, to jest w wysokości 15,00 zł.

§ 2. 1. Poboru opłaty dokonują:

1) Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju (wpłaty w kasie Urzędu),

2) sołtysi (na terenie poszczególnych sołectw Gminy Połczyn-Zdrój),

2. Za pobór opłaty sołtysom na podstawie zawartej umowy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanej opłaty.

§ 3. Opłata uiszczana jest bez wezwania w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego lub w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w posiadanie psa.

§ 4. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się za psy, które zostały wysterylizowane.

§ 5. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się za psy, które zostały oznakowane przez wszczepienie identyfikatora elektronicznego (chipa) umożliwiającego identyfikację.

§ 6. Traci moc uchwała XLII/382/2013 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 30 października 2013 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2013 r. poz. 3733).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Połczyna-Zdroju.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Franciszek Pilip


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama