| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXII/234/13 Rady Gminy Kozielice

z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew na terenie Gminy Kozielice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 44 ust. 1i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92 poz.880) Rada Gminy w Kozielicach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się za pomniki przyrody ze względu na szczególne wartości przyrodnicze i edukacyjne następujące drzewa rosnące na terenie Gminy Kozielice:

1) Dąb bezszypułkowy ( Quercus petraea )

- obwód w cm - 480,

- szacunkowy wiek 350 lat ,

- lokalizacja - działka nr 28 obręb Trzebórz Leśnictwo Przydarłów,

- właściciel terenu - Skarb Państwa -Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślibórz

2) Dąb bezszypułkowy ( Quercus petraea)

- obwód w cm - 410,

- szacunkowy wiek 350 lat,

- lokalizacja - działka nr 28 obręb Trzebórz Leśnictwo Przydarłów

- właściciel terenu - Skarb Państwa - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślibórz

3) Wiąz szypułkowy ( Ulmus laevis )

- obwód w cm - 420

- szacunkowy wiek 350 lat

- lokalizacja - działka nr 36 obręb Trzebórz Leśnictwo Przydarłów

- właściciel terenu - Skarb Państwa - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślibórz

2. Map z naniesionym oznaczeniami drzew wymienionych w ust. 1 stanowią załączniki Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ochrona pomników opisanych w § 1 polega na wprowadzeniu następujących zakazów:

1) niszczenia i uszkadzania drzew,

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody,

4) umieszczania tablic reklamowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Robert Sójka


Załącznik do Uchwały Nr XXII/234/13
Rady Gminy Kozielice
z dnia 24 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik 1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »