reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Starosty Sławieńskiego

z dnia 24 marca 2014 r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 r

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działa na podstawie art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, zgodnie z którym powoływana jest w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Do zadań komisji należy:

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W 2013 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła 2 posiedzenia, w trakcie których omawiano tematy mające wpływ na wynik i ocenę zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu sławieńskiego a w szczególności:

- na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2013 r.:

1) pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Sławieńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 r.,

2) omówiono stan przygotowania do ferii zimowych w kontekście wytycznych "Wojewody Zachodniopomorskiego - Bezpieczne Ferie Zimowe 2013",

3) wyrażono opinię do zarządzenia Nr 3/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie powołania interdyscyplinarnego zespołu właściwego w sprawach zapewnienia bezpieczeństwa związanego z organizowanymi imprezami sportowymi (meczami piłki nożnej),

4) przyjęto planowane zadania do realizacji na 2013 rok w ramach Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Powiecie Sławieńskim na lata 2009-2015 proponowane przez Zespół do spraw realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Powiecie Sławieńskim na lata 2009-2015,

5) przyjęto sprawozdania z działalności i oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Sławieńskiego w 2012 roku na podstawie informacji:

- Komendy Powiatowej Policji w Sławnie,

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie,

- Komendy Placówki Straży Granicznej w Darłowie,

- Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Sławnie,

- Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego w Sławnie,

- Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sławnie,

- Dyrektora Szpitala Powiatowego w Sławnie,

- Burmistrzów Miast i Wójtów Gmin Powiatu Sławieńskiego.

W związku z realizacją zaleceń Wojewody Zachodniopomorskiego dla organów administracji rządowej w województwie i samorządu terytorialnego w sprawie organizacji działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie ferii zimowych w 2013 roku podejmowane były stosowne działania mające na celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze Powiatu Sławieńskiego w czasie trwania ferii zimowych w terminie od 28 stycznia do 10 lutego 2013 roku.

Poprzez konsekwentne działania wszystkich organów i służb osiągnięto właściwy poziom bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży korzystających z ferii zimowych, przyjeżdżającej na wypoczynek oraz pozostającej w miejscach swojego zamieszkania, zapewniając im szczególną ochronę oraz atrakcyjne formy oraz sposoby spędzania wolnego czasu.

Na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2013 r.:

1) dokonano oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Sławieńskiego w sezonie letnim w oparciu o zalecenia Wojewody Zachodniopomorskiego pn. "BEZPIECZNE WAKACJE 2013 r." w zakresie:

bezpieczeństwa na drogach oraz w środkach komunikacji publicznej, kolejowej i autobusowej,

bezpieczeństwa w miejscach wypoczynku,

bezpieczeństwa nad wodą i plażą,

bezpieczeństwa w miejscach zamieszkania,

bezpieczeństwa na kąpieliskach i basenach kąpielowych

na podstawie informacji:

- Przedstawiciela Komendanta Powiatowego Policji w Sławnie,

- Przedstawiciela Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie,

- Komendanta Placówki Straży Granicznej w Darłowie,

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie,

- Powiatowego Inspektora Weterynarii w Sławnie,

- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sławnie,

- Dyrektora Szpitala Powiatowego w Sławnie,

- Przedstawiciela WOPR Szczecin- Oddział Powiatu Sławieńskiego w Darłowie,

- Przedstawiciela Kapitanatu Portu w Darłowie,

- Wójtów Gmin i Burmistrzów Miast w Powiecie Sławieńskim.

Kompleksowe zadania i bezpośrednie działania podejmowane w ramach akcji "Bezpieczne Wakacje 2013" przyczyniły się do znacznej poprawy stanu porządku publicznego w okresie wakacji, a tym samym do zapewnienia mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Powiatu Sławieńskiego właściwego poziomu poczucia bezpieczeństwa. Podejmowane czynności spowodowały systematyczny spadek ilości popełnianych przestępstw. Poprawę odnotowano również w zakresie wykrywania przestępstw pospolitych.

Prowadzone kompleksowe i systematyczne kontrole przez służby sanitarne na terenie Powiatu Sławieńskiego, jak również właściwy stosunek organizatorów różnych form wypoczynku oraz właścicieli obiektów wczasowych, wpłynęły na wzrost poprawy stanu technicznego oraz sanitarnego obiektów wypoczynkowych, miejsc zbiorowego żywienia oraz poprawę przestrzegania zasad obrotu artykułami spożywczymi.

Członkowie Komisji wysoko ocenili poziom bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sławieńskiego, który jest efektem dużego zaangażowania i skutecznego działania powiatowych służb, inspekcji i straży.

Zarządzeniem nr 34/13 Starosty Sławieńskiego z dnia 18 czerwca 2013 roku powołano Komisję Bezpieczeństwa i Porządku, z uwagi na fakt upływu kadencji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powołanej zarządzeniem Nr 34/10 Starosty Sławieńskiego z dnia 05 maja 2010 roku.

STAROSTA


Wojciech Wiśniowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama