| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 27/2014 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014

Na podstawie art. 257 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 9 pkt 2 uchwały Nr XXXIII/172/2013 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2014, Zarząd Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co następuje :

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na rok 2014 r. o kwotę366.537,06

z tego :

- dochody związane z realizacją bieżących zadań własnych o kwotę 366.537,06

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na rok 2014 r. o kwotę 366.537,06

z tego :

- wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych o kwotę 366.537,06

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Zarząd Powiatu Pyrzyckiego

Przewodniczący Zarządu


Wiktor Tołoczko


Wicestarosta


Robert Betyna


Członek Zarządu


Jarosław Stankiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2014
Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO NA ROK 2014

związanych z realizacją zadań własnych

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

366 537,06

85395

Pozostała działalność

0,00

366 537,06

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

311 556,50

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

54 980,56

RAZEM

0,00

366 537,06


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 27/2014
Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO NA ROK 2014

związanych z realizacją zadań własnych

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

366 537,06

85395

Pozostała działalność

0,00

366 537,06

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

9 954,01

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

1 756,59

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

1 702,18

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

300,38

4127

Składki na Fundusz Pracy

0,00

27 309,60

4129

Składki na Fundusz Pracy

0,00

4 819,34

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

113 645,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

20 055,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

243,91

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

43,05

4247

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

49 045,00

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

8 655,00

4307

Zakup usług pozostałych

0,00

109 656,80

4309

Zakup usług pozostałych

0,00

19 351,20

RAZEM

0,00

366 537,06

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »