| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 27/2014 Zarządu Powiatu Pyrzyckiego

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014

Na podstawie art. 257 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 9 pkt 2 uchwały Nr XXXIII/172/2013 Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 2014, Zarząd Powiatu Pyrzyckiego uchwala, co następuje :

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na rok 2014 r. o kwotę366.537,06

z tego :

- dochody związane z realizacją bieżących zadań własnych o kwotę 366.537,06

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na rok 2014 r. o kwotę 366.537,06

z tego :

- wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych o kwotę 366.537,06

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Zarząd Powiatu Pyrzyckiego

Przewodniczący Zarządu


Wiktor Tołoczko


Wicestarosta


Robert Betyna


Członek Zarządu


Jarosław Stankiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2014
Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO NA ROK 2014

związanych z realizacją zadań własnych

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

366 537,06

85395

Pozostała działalność

0,00

366 537,06

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

311 556,50

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

54 980,56

RAZEM

0,00

366 537,06


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 27/2014
Zarządu Powiatu Pyrzyckiego
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PYRZYCKIEGO NA ROK 2014

związanych z realizacją zadań własnych

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

366 537,06

85395

Pozostała działalność

0,00

366 537,06

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

9 954,01

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

1 756,59

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

1 702,18

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

300,38

4127

Składki na Fundusz Pracy

0,00

27 309,60

4129

Składki na Fundusz Pracy

0,00

4 819,34

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

113 645,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

20 055,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

243,91

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

43,05

4247

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

49 045,00

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

8 655,00

4307

Zakup usług pozostałych

0,00

109 656,80

4309

Zakup usług pozostałych

0,00

19 351,20

RAZEM

0,00

366 537,06

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »