reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLV/658/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin

Na podstawie art. 5c pkt 1, art.6 ust.1 pkt 2, art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a, pkt 2 i ust. 5a ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705; z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991; z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz.379), Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Koszalin zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu godzin dziennie, w godzinach od 800 do 1300.

§ 2. Za korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Miasto Koszalin publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, ustala się opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę (60 minut) korzystania z wychowania przedszkolnego.

§ 3. 1. Wysokość opłaty, o której mowa w § 2, ulega obniżeniu o 50 % w przypadku, gdy ze świadczeń przedszkola korzysta:

1) dziecko z rodziny, w której dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty dochodu uprawniającej do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z póżn. zm.); podstawą do obniżenia opłaty jest przedłożenie decyzji administracyjnej przyznającej prawo do zasiłku rodzinnego;

2) dwoje i więcej dzieci z jednej rodziny; obniżenie opłaty przysługuje drugiemu i każdemu kolejnemu dziecku;

3) dziecko z rodziny objętej programem "Karta Dużej Rodziny";

4) dziecko niepełnosprawne; podstawą do obniżenia opłaty jest przedłożenie orzeczenia wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

2. W przypadku zbiegu praw do obniżenia wysokości opłaty z dwóch lub więcej tytułów określonych
w ust. 1, stosuje się jedną ulgę.

3. Opłatę obniża się na wniosek rodzica (opiekuna prawnego), począwszy od opłaty za miesiąc,
w którym wniosek został złożony.

§ 4. Traci moc uchwała nr XI/127/2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 21 czerwca 2011 r. sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 84, poz. 1568 ze zmianami).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stefan Turowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Łabędź

ekspertka BCC ds. prawa pracy w zakresie zatrudniania cudzoziemców oraz własności intelektualnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama