reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks Nr 3 Zarządu Powiatu w Koszalinie

z dnia 9 października 2014 r.

do porozumienia nr 7/2013 zawartego w dniu 27 września 2013 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie drogi powiatowej Nr 3546Z (stary nr 0396Z) w partnerstwie z Gminą Polanów

do porozumienia nr 7/2013 zawartego w dniu 27 września 2013 r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie i remoncie drogi powiatowej Nr 3546Z (stary nr 0396Z) w partnerstwie z Gminą Polanów.

Powiat Koszaliński, reprezentowany przez:

1. Romana Szewczyka - Starostę

2. Andrzeja Leśniewicza - Wicestarostę

zwanym dalej Powiatem,

oraz

Gmina Polanów, reprezentowana przez:

Grzegorza Lipskiego - Burmistrza

zwanym dalej Gminą,

zawarto aneks do porozumienia o następującej treści:

§ 1. 1. §2 aneksowanego porozumienia ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Powiat poniesie 52,78% kosztów kwalifikowanych i 50% kosztów niekwalifikowanych realizacji inwestycji do kwoty 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100)."

2. §2 aneksowanego porozumienia ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Gmina poniesie 47,22% kosztów kwalifikowanych i 50% kosztów niekwalifikowanych realizacji inwestycji do kwoty 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100). Należność zostanie przekazana Powiatowi przez Gminę w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii faktury potwierdzającej wydatki inwestycyjne wraz z protokołem odbioru na wskazany rachunek bankowy Powiatu Koszalińskiego. Od nieterminowo uregulowanej należności zostaną naliczone odsetki w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych."

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Gmina, a trzy Powiat.

§ 4. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

BURMISTRZ


Grzegorz Lipski

STAROSTA


Roman Szewczyk


WICESTAROSTA


Andrzej Leśniewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama